Kisdorog község címere

Kisdorog község címere álló, csücskös talpú tárcsapajzs, kékkel és arannyal hasított mezejében hármas zöld halmon ágaskodó, jobbra fordult, kettős farkú, arannyal fegyverzett, természetes színű oroszlán. Felemelt jobbjában aranymarkolatú és védvasú, ezüstpengéjű szablyát, baljában három természetes vörös rózsát tart.

  • Sisak: szembefordult, arannyal ékített és vörössel bélelt, pántos ezüstsisak, vörössel és kékkel ékített arany heraldikai koronával.
  • Sisakdísz: a sisakkoronából növekvő helyzetben a pajzsbeli oroszlán.
  • Takarók: jobbról vörös-arany, balról zöld-ezüst.
  • Felirat: a címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével a nagybetűs településnév: KISDOROG.
Kisdorog község
Kép: Luc@ThisPanoramio

A címerkép elsődlegesen utal településen egykor élt birtokos családra, a jóbaházi Dőry családra, akiknek jelenléte meghatározó jelentőséggel bírt a település életében. Az oroszlán a szablyával emléket állít mindazoknak a kisdorogi polgároknak, akik a történelem folyamán életükkel, vérükkel adóztak a hazáért és a szűkebb pátriájukért. Az oroszlán címerállat a legnépszerűbb a heraldikában. A harciasság, az erő, a hősiesség jelképe. Baljában a rózsák szimbolizálják egyrészt Krisztust, másrészt Szűz Máriát. Vörös színe Krisztus vérét idézi, keresztáldozatára utal. Máriát, mint a Rózsák Királynőjét szimbolizálja. Ebben az értelemben tehát szakrális jelképként a megváltás, a feltámadás, a halhatatlanság jelképe. Az oroszlán a rózsával a címerben a vallásos hitét megőrző lakosságot is megjeleníti. Az oroszlán hármas halmon áll.

A hármas szám a szám misztikához kapcsolódik. Az Ég és a Föld találkozásából létrejött az Ember, ezzel válva teljessé az isteni megnyilvánulás. A három a totalitást, az isteni rendet, a tökéletességet, az Isten-Ember-Világmindenség hármas egységét szimbolizálja. A legismertebb hármasok: múlt-jelen-jövő, anya-apa-gyermek, a Szentháromság, a 3 isteni erény, Krisztus harmadnapi feltámadása, Krisztus, mint Király-Pap-Tanító, a Háromkirályok, a napszakok, stb. A mítoszoknak, a mágikus népi eljárásoknak, a népmeséknek is alapszáma a három. Így van 3 élet, 3 testvér, 3 próba, 3 kívánság, és a köznyelvben is 3 a magyar igazság. Mindezeket a mögöttes gondolatokat is rejti a hármas halom, akárcsak a hármas rózsa.

A hegynek szimbólumértéke is van: a feltételezett központi helyéből adódóan Ég és Föld találkozási pontjaként Isten lakhelye. A hegy az állandóság, a megközelíthetetlenség, a világmindenség központjának, az istenségnek a szimbóluma. A hegytető a tudat birtoklásának, a lélek magasabb rendű minőségének, a lentről felfelé haladásnak is kifejezője.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Booking.com

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei