Kismányok község címere

Kismányok község címere álló, vörös színű pajzs. A pajzstalpon zöld színű hármas halom látható. A halom közepéből egy ezüstfa nőtt ki. A fa jobb oldalán egy emberarcú, sugaras aranynap lebeg, a bal oldalán ezüst, szintén emberarcú félhold látható. A pajzsot arany szőlőfürtös, zöld szőlőkoszorú öleti két oldalt. A címer alatt lebegő aranyszalagon a település neve olvasható.

Kismányok község
Kép: Baumann JózsefPanoramio

Kismányok község címerének megfogalmazásához a település legfőbb jellemzői és a szfragisztikai (pecséttani) hagyományok adtak támpontot. A címer színei a heraldika szabályai szerint a kozmikus világhoz kapcsolódnak.

A címeren helyet kapott a domborzati viszonyokra utaló hármas halom. Ez az államcímer sajátja, továbbá a legfontosabb szakrális szám. Azt jelképezi, hogy Ég és Föld találkozásából létrejött az Ember, és ezzel teljessé vált az isteni megnyilvánulás. A három tehát a totalitást, az isteni rendet, az Isten-Ember-Világmindenség hármas egységét szimbolizálja.

A vörös szín a hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség jelképe, a zöld a szabadságot, a szeretetet, a szépséget, a reményt, az örökkévalóságot jelenti. A vörös a Marsot, a zöld a Vénuszt szimbolizálja.

A német nemzetiséget a hársfa, a székelységet a nap és a hold idézi. A germán Freyia istennőnek szentelt hársfának villámhárító erőt tulajdonítottak, ezért aztán a helyi törvénykezés ismertetőjeleként kezdték használni.

A székelységet jelképező kozmikus égitestek az erdélyi falvak pecsétjeinek, városok címereinek visszatérő motívumai. Együttes ábrázolásukat a magyarok honfoglalásától eredeztetik, akik kettős királyságuk égi megfelelőjeként a nap és a hold kettős istenségében hittek. Feltűnésük az égbolton egymást követő, folytonos, így az örökkévalóságot is jelenti.

Az arany az értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség szimbóluma, az ezüst a bölcsesség, tisztaság, őszinteség, ártatlanság, szemérmesség megtestesítője. A címerpajzsot övező szőlőkoszorú az egykori jellemző lakossági tevékenységet idézi.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Booking.com

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei