Komlóska község címere

Komlóska község címere álló, háromszögű pajzs zöld mezejében arany pajzsláb és orozottan határolt arany pajzsfű. A zöld mezőben a pajzs bal széléből előtűnő, a pajzsláb vonalán haladó, két ökör által vont, szénával megrakott fél szekér látható arannyal. A pajzs felett szembefordult, arannyal ékített, vörössel bélelt pántos ezüstsisak, vörössel és zölddel ékített arany heraldikai koronával. A sisakdísz a sisakkoronából kihajló két arany búzakalász közt egy arany hármas kereszt. Mindkét oldalon zöld-arany színű foszlányok. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves aranyszalagon feketével nagybetűs KOMLÓSKA felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

Komlóska község
Kép: julics49Panoramio

Komlóska címerének megtervezéséhez egy régi pecsétábrázolás, valamint a helyi vallásos hagyomány és a település neve adtak támpontot. A régi pecsétábrázolás – az ökrös szénásszekér – jelenik meg a címer pajzsán. Az ilyen realista ábrázolásmód ritka a heraldikában, de találunk hasonlót a régi magyar településcímerek között. Az ökrösszekér feletti pajzsfű orozott határvonala az egykori Pusztavárnak az emlékét idézi. A községre jellemző vallás jelképe – a heraldikában „Hármas keresztnek” nevezett arany kereszt – a sisakdíszben kapott helyet. Ez mintegy „megkoronázva” a településcímert, két kalász között van, amelyek a mezőgazdaságot szimbolizálják, de egyúttal egyházi ikonográfiai jelképek is, mivel Krisztus testét is megjelenítik. A heraldikai mázak (fémek és színek) a címertan szabályainak megfelelően kerültek alkalmazásra. A kozmikus világhoz kapcsolt színek szimbolikus jelentéstartalma a következő: Arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség. Ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség. Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség. Vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Booking.com

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei