Kübekháza község címere

Kübekháza község címere álló, ívelt vonalú háromszögtalpú pajzs, amely kékkel, arannyal és vörössel vágott. A pajzsfő kék mezejében három, nyelével lefelé forduló arany dohánylevél lebeg. A pajzsfő és a pajzsderék találkozási vonalában keskeny, szalagra emlékeztető aranysáv vonul végig, alatta a vörös mezőben ugyancsak lebegve egyenlő szárú, arany, villásvégű kereszt (crux furcata) látszik. A címerpajzs felett enyhén domború ívű, négyszer hajlított, fecskefarkú, aranyszalagon feketével a „Kübekháza” felirat.

Kübekháza község
Kép: A. Zoltán Sárdi ('SAZ BP')Panoramio

Kübekháza címere beszélő címer (tessera loquens), amelyben a dohánylevelek a település alapított jellegére és az alapítás céljára utalnak, ugyanis az 1843-ban ide települt gazdáknak – mint általában a gányó (dohánytermesztő) településeknek – kötelességük volt földjük egy részén az állammal felesben dohányt ültetni. Kübekházán a termelőknek kiosztott 16 hold földből három holdra vonatkozott ez a kötelezettség, ezért szerepel három aranyos dohánylevél a pajzsfőben A nyelükkel lefelé, hegyükkel felfelé mutató levelek a kék mezőben utalnak a dohánytermesztők patrónusára, Illés prófétára, akit forgó szélben tüzes szekér ragadott el az égkékjébe.

Az aranyszalag a pajzsfő alatt a hajdani birtokos emlékét idézi: a magyar államalapítás korában ugyanis a Szent István királlyal is szembehelyezkedő marosi vezér, Ajtony uralta e vidéket, s az ő nevének jelentése: „arany, aranyból való". De megjeleníti ez a mezőrész azt a tényt is, hogy a napfényes órák száma e tájon igen magas, ami a dohánytermesztés számára fokozott előnyt jelent.

A vörös mező a település területét jeleníti meg, amelyhez érdekes monda fűződik: egykor egy különös képességekkel megáldott, kincsásó juhász fellelte itt a szegedi barátoknak a török időkben elásott borát, amelyet a hosszú idő kiváló zamatúvá érlelt. A fondorlatos juhász nem ásta ki a hordókat, hanem hosszú nádszállal szipákolta ki belőlük a kiváló vörösbort.

A vörös mezőben lebegő villásvégű aranykereszt ugyancsak a telepítés gyakorlatát idézi, mert a falu kijelölése úgy történt, hogy egy keresztet leszúrtak a leendő központ, egyet a templom, egyet pedig a temető helyének kijelölésére. A telepítés megkezdésekor tehát csupán ezek a keresztek álltak. Kifejezésre jut e jelképben a település lakosainak mélyen hívő keresztény mivolta és hagyományaihoz való ragaszkodása is. A címerhez szorosan nem tartozó, a pajzs felett elhelyezkedő aranyszalagon feketével írott felirat: KÜBEKHÁZA.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Booking.com

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei