Mérk nagyközség címere

Mérk község címere pajzs formájú, egyenes állású, csücskös talpú, arányrendszere a klasszikus 8:7 (hosszúság, szélesség) arányt tartja. A két címerkép - sárkány és a lovag - méreteit és arányait tekintve megközelítőleg azonos, amely a gonosz és a jó - mint hasonló méretű erők - heroikus küzdelmét kívánja érzékeltetni. A pajzs bal oldalán, jobb felé fordulva, szemben a sárkánnyal áll a címer fő alakja, a páncélos vitéz.

A címert barokk stílusú sallang keretezi, az alsó részt kivéve, ahol MÉRK község neve található, a szalag eleje zöld és arany a hátulja. A szalag szimmetrikus, de a két oldala más-más mázazás fedi.

A címer jobb oldalán (a sárkány felől) sötétszürke és vörös a küzdelmek, szomorúság, vér, pusztulás; a címer bal oldalán, a lovag felől a szalag zöld és arany színű a megújulás, az élet, a remény és a gazdagság jelképeiként.

Mérk nagyközség
  • A címer azt a pillanatot ábrázolja, amikor Báthori Gábor párbajra készül a sárkány ellen. Ő az a legendabeli vitéz, kinek kapcsán a község a nevét kapta - a gonosz legyőzője, a tiszta erényeket képviselő keresztény páncélos lovag ezüstmázzal. Bal lábával előrelépő, támadóállásban feje fölé emelt, lesújtani készülő karddal indul a viadalra. Öltözete stilizált páncélos lovagi öltözet és felszerelés, a lovagkornak megfelelő egyenes karddal, leeresztett sisakrostéllyal, vörös mázú, nagyméretű, háromszögű pajzzsal, a pajzsot kitöltő kettős kereszttel (crux patriarchalis), amit a nemzetközi szakirodalom magyar keresztként ismer.
  • A pajzsmező jobb oldalán egy képzeletbeli alak, a sárkány, amely a gonoszság, a rossz, az ördög jelképe a keresztény hit világban. Négylábú, a heraldikai szokásoknak és elvárásoknak megfelelő alkotóelemekből áll. A sárkány a címer közepe felé fordulva egy lábon áll, másik három lábával támadóállást felvéve, vicsorgó szájával szembefordul az őt támadó páncélos vitézzel. Máza a heraldika szabályának megfelelően arany-sárga.
  • A címer ábrái - címerképek - és mázai, a pajzsmezőben a helyiségnév - MÉRK - keletkezésének helyi legenda-feldolgozását tartalmazza, valamint a településen élő emberek évszázados munkáit és vágyait. A legenda főszereplői a címer felső kétharmadában jelennek meg, egységes világoskék mezőben, amely a háttérként szereplő égbolt színét adja.
  • A pajzsot a pajzstalp elejétől a pajzstalp bal oldaláig - az alsó harmadban - egy domború ív osztja ketté. Az ív alatti rész a környék földrajzi jellegeire utal. Az ívelt dombforma és ennek sötétzöld máza a környék termékeny mezőgazdasági mivoltára emlékeztet, a domb alján áthúzódó három világoskék hullámzó sáv a környék mocsaras, vizekkel átjárt jellegét és a község mellett húzódó Kraszna-folyót jelképezi. Az ívelt mező a címerben szereplő két címerkép alátámasztására, tartására is szolgál.
  • A címeren megtalálhatók a természet világából vett szerves és szervetlen természeti alakzatok, az ember alkotta tárgyak és a képzeletbeli alak is, így szinte teljes egészében átfogja ez a címer a heraldikai ábrázolások alakzatait.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Booking.com

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei