Miskolc megyeszékhely, megyei jogú város címere

Miskolc címere álló csücskös talpú pajzs vörös mezejében Szent István király mellképe látható bíbor ruhában, aranyképekkel hímzett lila színű koronázó-palástban, fején a szent korona, a fejet arany fénykorona övezi. Jobbjában arany, királyi jogar, baljában ezüstkereszttel ellátott arany országalma.

A pajzsra helyezett jobbra forduló koronás nyílt lovagi sisak dísze egy magyar hajdú, aranysújtásos kék dolmányban, oldalára kötött aranymarkolatú karddal. Jobbjában öt arany búzakalászt, baljában leveles arany szőlőfürtöt tart. A sisak takarója balról: vörös-ezüst, jobbról: kék-arany. Az arany arabeszkekre helyezett pajzsot jobbról befelé forduló, vörös nyelvét kiöltő aranyoroszlán, balról szintén befelé forduló, vörös nyelvét kiöltő aranygriff tartja.

Miskolc megyeszékhely, megyei jogú város
Kép: fm711Panoramio

Miskolc címerét a város régi pecsétnyomóinak képei alapján rajzolták meg 1909-ben. A város első pecsétlenyomata egy 1389. július 7-én kelt okmányon található, sárga viaszba nyomva. Körirata kivehetetlen, címerképén liliomos koronával ékesített királyi fő látható, akinek kiléte vitatott. Szent István neve azért merült fel, mert ő volt az avasi templom védőszentje, viszont a liliomos korona Nagy Lajos király személyére utal.

A következő pecsétváltozat 1433-ból származik, ugyancsak sárga viaszban. Köriratán a „Sigillum Civitas Miskolcz” szöveg olvasható, képén pedig már szakállas a koronás fő – feltehetően Luxemburgi Zsigmond. A fej mellett balról hold, jobbról hatágú csillag. Ennek másik változata is ismert, amin a véset új, feltehetően a megkopott régi helyett készült.

Egy időszakban a koronás fő helyett egy szétvetett lábú alak volt a pecsétnyomat, majd Szent István király teljes alakja, kezében a jogarral és az országalmával. Ezt a pecsétet 1687-ig használták. A pecsétnyomó képén ezt követően a király helyett egy hajdú alakja jelenik meg, egyik kezében szőlőfürttel, másikban búzaszállal.

1909-ben, amikor a város a törvényhatósági jogot megkapta, a címert ezeknek a pecsétképeknek az összevonásával alkották meg.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Booking.com

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei