Timár község címere

Timár község címere csücskös talpú, ívelt oldalú, hármas hasítású tárcsapajzs. A pajzsfő a kettős keresztnek ad helyet, kissé belenyúlva a pajzsderékba. A pajzsderék és a pajzstalp az ovális pecsétnyomatot foglalja magába a kettős kereszt alatt, kiterjesztve a jobb és a bal oldali mezőbe. Zárt mezőben stilizált, vízben balra úszó hal, fölötte görög kereszt, két oldalán S és N betű, valószínűleg a község akkori bírájának névjele. A stilizált hal és a kereszt pólyázott arany, a háttér ezüst. A halmotívum alatt vízszintesen öt sáv kék és ezüst. A sávok alatti negyedovális mezőt a ruta tölti ki. Színezése önkényes.

Timár község

A címerpajzsot ezüstszélezés zárja le, mely megfelel a település történeti, foglalkozási és néplélektani továbbélésének, mint ahogy a benne foglalt vallási attribútumok is. A hasítások (a pajzs mögött álló szemszögéből) bal oldalt kék mező - jelképezve a Tisza vizét, jobb oldalt zöld sáv - értelmezve a növényvilágot és a mezőgazdasági haszonterületet.

A középütt hasított árpádsávot kettős kereszt és az 1773-tól datált községi pecsétnyomat fedi. Az árpádsáv alkalmazását az 1067-es legelső, a település meglétét bizonyító okirat indokolja. A kettős kereszt alkalmazása abból ered, hogy Szent István királyunk II. Sylvester pápától az apostoli kettős keresztet kiérdemelte, s így az országra is kiterjesztett.

A pecsétnyomat historikus voltát tekintve indokolt, hogy a címer része legyen. Kimondottan a folyó és annak partvidéke hasznosítására céloz. Alakja tojásdad, külső és belső mezővel. A körirat fehér alapon fekete betűk. Benne: CP TIMÁR SIGILUM 1773 = C(ommita) P(agi) Sigillum Timár, 1773 = Timár falu közösségi pecsétje. Az évszám után latin kereszt.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Booking.com

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei