Belovár-Kőrös vármegye címere

Belovár Kőrös vármegye címere két egymás felé döntött címerpajzs, melyet egy pajzstartóval és jelmondattal egészítették ki, amit I. Ferenc Józseftől 1897-ben kapott. A két címerpajzs mögött pajzstartóként Justitia az igazság istennője áll bekötött szemmel, jobbjában kardot, bal kezében a törvényt jelképező papírtekercset tart, feje fölött nyitott levélkorona. A jelmondat szalagon áll, amelyen az Igazság és Kegyesség jelmondat olvasható.

Kőrös vármegye címeres pecsétjét Mária Terézia adományozta 1759-ben. Címere összetett címer, vágott, felül ívelt oldalú, ékeléssel harmadolt. Első mezejében egy nyitott aranykoronás párducfej látható Dalmácia címeréből, a második ívelt oldalú mezejében nyest fut Szlavónia címeréből, és a harmadik sakkozott mező Horvátország címeréből. A negyedik mezőben lévő vízről felszálló kiterjesztett szárnyú kacsa, a gróf Nádasdy család címere, mert gróf Nádasdy Tamás a XVIII. sz. közepén horvát, szlavon és dalmát bán volt. Az ötödik mezőben levélkoronán ágaskodó oroszlán, a gróf Draskovich család címere. A boglárpajzsban latin kereszt áll, szára mellett két oldalt Mária Terézia nevének kezdőbetűi olvashatók.

Belovár vármegye címerét I. Ferenc József adományozta 1872-ben. A hegyes talpú pajzs vágott, fent hasított. Első mezejében Szent György látható. Második mezejében lóhere végű, Szent András kereszt van. Az alsó sakkozott mező Horvátország címeréből való.

Belovár-Kőrös vármegye
Kép: Zdenko BrkanicPanoramio

Belovár-Kőrös vármegye területét a magyarok a honfoglalás után viszonylag hamar megszállták, így kezdettől része volt a kialakuló Magyar Királyságnak. 1868-tól Horvát-Szlavónország, a Magyar Királyság autonóm része volt 1918-ig. A vármegye területe 1918 óta a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia része, kivéve a Dombóvár–Gyékényes-vasútvonal északi oldalára eső területet. Miután 1991-ben Horvátország független lett, azóta a vármegye területe Horvátország része.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei