Szatmár vármegye címere

Szatmár vármegye címere szegélyezett, csücskös talpú pajzs, mely kétszer hasított és kétszer vágott, így kilenc mezőből áll.

  • Az első mezőben jobb harántosan állított rák látható.
  • A második mezőben nyitott, rubinnal és zafírral kirakott levélkoronából, faragott kövekből épített vártorony emelkedik ki két lőréssel, jobbról és balról ormára tűzött zászlókkal.
  • A harmadik mezőben, téglalap alakú kereten fejjel lefelé, jobb harántosan fordított hal fekszik.
  • A negyedik mező hétszer vágott, a vágások négy folyót, a Tiszát, a Szamost, a Krasznát és a Túrt jelképezik.
  • Az ötödik mezőben egy nyitott koronát viselő, farkába harapó sárkány által körbezárt mező, benne hármas halmon karvaly áll, felemelt jobb karmával és csőrével szívet tép – a báró (1712-től gróf) Károlyi család címeréből.
  • A hatodik mezőben arany gabonakéve áll.
  • A hetedik mezőben szőlőfürt lebeg.
  • A nyolcadik mezőben szarvas lép.
  • A kilencedik mezőben száras-leveles makk lebeg.

A pajzson nyitott, rubinnal, zafírral és igazgyönggyel kirakott levélkorona nyugszik. A címerpajzsot jobbról és balról egyaránt sisaktakaró díszíti.

Szatmár vármegye
Kép: kebalazsPanoramio

A 11. században alapított szatmári comitatusban a gróf nagykárolyi Károlyi család ősei, a Kaplony nemzetség rendelkezett földterületekkel. A vármegye székhelye a Szamos mellett felépített Szatmár vára, később a gróf Károlyiak birtokközpontja, Nagykároly lett. A középkorban jelentős volt arany- és ezüstbányászata. A vármegye területét az 1877. évi I. törvénycikk szabályozta véglegesen, amikor Kővár Vidékének 43 községét Szatmárhoz csatolta. Szatmár vármegye címeres pecsétjét III. Károly adományozta 1721-ben a következő körirattal: * SIGILLUM COMITATUS SZATTMARIENSIS ANNO MDCCXXI. 1838-ban V. Ferdinánd kis változtatással megerősítette a címert.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei