Szilágy vármegye címere

Szilágy vármegye címere Közép-Szolnok- és Kraszna vármegye címereinek felhasználásával jött létre. A két, csücskös talpú, szegélyezett pajzsot két pánt kapcsolja össze. A jobb oldali pajzs negyedelt, s Közép-Szolnok címerének alkotórészeiből áll, amelyet Mária Terézia adományozott 1753-ban.

  • Az első mező bal szélén előtűnő, könyökben behajlított kar egy szőlőfürtöt, ugyanakkor felfelé makkot és két gabonakalászt tart – a föld termékenységét jelölve ezzel.
  • A második mezőben sziklán háromtornyú vár áll.
  • A harmadik mezőben szarvas ágaskodik
  • A negyedik mezőben három, hullámos pólya látszik – a Kraszna, Szamos és Szilágy folyókat jelképezve.

A bal oldali pajzs mezejében jobbról balra forduló galamb áll, csőrében olajágat tartva. A galambbal szemben ugyancsak lebegő, nyitott levélkoronából növekvő, kettős farkú oroszlán emelkedik ki, mellső lábait megemelve – Kraszna vármegye címeréből. Az egymás mellé állított pajzspárt nyitott, rubinnal és zafírral kirakott levélkorona díszíti. A címer alatt jobbról tölgyág, balról olajág lebeg.

Szilágy vármegye
Kép: Avram TalosPanoramio

Szilágy vármegye 1876-ban alakult meg, területét az 1877. évi I. törvénycikk szabályozta, Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék, Doboka vármegye 25 községének, Kolozs vármegye két községének és Zilah város területének egyesítésével keletkezett. Szilágy vármegye címerét I. Ferenc József adományozta 1877-ben: „Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán megengedem, hogy Szilágy megye a területébe kebelezett, volt Közép-Szolnok és Kraszna megyék egyesített czímereit saját czímere és pecsétjeül használhassa. Kelt Bécsben, 1877 évi márczius hó 13 án. Ferencz József s. k. Báró Wenckheim Béla s. k.”

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei