Turóc vármegye címere

Turóc vármegye címere szegélyezett, kerek talpú, hasítással osztott pajzs, boglárpajzsa csücskös talpú.

A Rakovszky család címeréből származó jobb oldali pajzsmező vágott. Felső mezejében nyitott, ékkövekkel kirakott levélkoronából növekvő páncélos katona emelkedik ki, két oldalán egy-egy leveles tulipán. Jobb kezében pallost, baljában „babérágat” tart. A katona felett jobbra csillag, balra újhold ragyog. Az alsó mezőt pólya osztja két mezőre. A pólyában folyami rák látható. A nagypajzs bal mezejében hármas halom, a középsőn nyitott, ékkövekkel, igazgyönggyel díszített levélkorona nyugszik. A korona csúcsán páncélozott, könyökben hajlított kar kivont, egyenes kardot tart, amelyre vértől csöpögő török fejet szúrtak – az Okolicsányi család címeréből. A pajzsmező jobb felső sarkában tündöklő csillag, bal felső sarkában újhold ragyog.

A boglárpajzs mezejében nyitott, ékkövekkel kirakott, igazgyönggyel díszített levélkorona áll, amelyből növekvő farkas emelkedik ki, mellső lábával rózsákat tartva. A címerpajzs jobb felső sarkában fogyó hold, vele szemben csillag ragyog – a Révay család címeréből. A boglárpajzson és a nagypajzson egyaránt nyitott, rubinnal, zafírral és igazgyönggyel kirakott levélkorona nyugszik.

A nagypajzsot díszítő levélkorona fölött – érintve a koronát – szegélyezett, nyakékes, pántos sisak lebeg, tetején, az előbbiekkel azonos sisakkoronával. A sisakkoronából a Révay család fő címerképe, a növekvő farkas emelkedik ki, a boglárpajzs címerképével azonos formában. A sisaktakaró jobb oldali ívén a Rakovszky család fő címerképe, a bal oldali íven az Okolicsányi család fő címerképe azonos formában látható. A címerpajzs mindkét oldalról sisaktakaróval díszített.

Turóc vármegye
Kép: ivankrcPanoramio

Turóc vármegye önálló közigazgatási egységként a 14. század második harmadától létezett, addig a zólyomi comitatus része volt. Főispánjai több évszázadon keresztül a báró szklabinyai és blatnicai Révay család tagjai voltak. A vármegye első címeres pecsétjét 1707-ig használta.

A II. Rákóczi Ferenc, Magyarország és Erdély fejedelme által 1707. május 1-jére összehívott országgyűlésen erőteljes nézetkülönbség bontakozott ki a szabadságharcot abbahagyni szándékozó, főleg (Turóc) megyei nemesség soraiból szerveződő békepárt – a szabadságharc vezetői – és Rákóczi között. Amikor az elégedetlenkedő és a fejedelmet saját céljainak követésével meggyanúsító Turóc vármegyei követek – Rakovszky Mihály és Okolicsányi Kristóf – ennek hangot is adtak, az országgyűlés résztvevői felháborodásukban és erős felindultságukban ott helyben lekaszabolták őket.

Turócot a vármegyék sorából törölték, címeres pecsétjét összetörték, zászlaját szétszaggatták. I. József 1709-ben a vármegye felterjesztése alapján Turóc vármegyének új címeres pecsétet adományozott: SIGILIVM • COMITAT’ THVROCZIENSIS • 1709 körirattal. Az 1707 előtti címert a Rakovszky és az Okolicsányi család címerének részeivel bővítették, így jött létre az 1709-es új címer – „a tragikus esemény örök tanulságára”.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei