Darnó község címere

Darnó címere álló, háromszögű pajzs kék cölöppel ékített zöld mezejében süllyesztett, vízszintes ezüst hullámpólya. Felette a kék mezőben lebegő helyzetű, leveles arany búzakalász, mely fölött nyolcágú aranycsillag lebeg. A szélső zöld mezőkben egy-egy, a cölöp hasításvonalából előtűnő, makktermésekkel ékített gyökeres arany tölgyfa. A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves aranyszalagon feketével nagybetűs DARNÓ felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

Darnó község

A címerképek megfogalmazásához a község legfőbb ismérvei: a természeti adottságok, a településen átvonuló patak, a lakosság vallása, valamint a szfragisztikai (pecséttani) hagyományok adtak támpontot. A nyolctagú aranycsillag a lakosság református vallását jelképezi. A településnévre, amely szláv eredetű és a "gyep" szóból ered, a címerpajzsok zöld alapszíne utal.

A régi pecsétképen tölgyágat találunk. A tölgy ábrázolásával a régi jelkép hagyományainak átörökítése válik lehetővé a címerben, mint a legrangosabb jelképben. A tölgynek jelentős szimbólumértéke van. Romolhatatlannak vélt kemény fája révén válhatott a nagyság, a rendíthetetlen erő, a kitartás és a halhatatlanság jelképévé.

  • Már az antikvitásban a főistenség fája. Termetes növése, erős gyökerei miatt a férfiasságnak is szimbóluma.
  • Az ókori Rómában rangjelző, hatalmi jelkép: a "tölgylombos polgárkoszorú" a római polgárokat illette meg. Kitüntetésként aranyból készült tölgykoszorút tettek annak a fejére, akik római polgárok életét mentették meg.
  • A keltáknál világfa, mely az eget köti össze a földdel. Mivel gyakran éri villámcsapás, a germánoknál Thor viharisten szent fája lett. A néphit gyógyító erőt tulajdonított a tölgy levelének, parazsának és hamujának.
  • Az Ószövetségben az erő kifejezője. A kereszténységben az erős, szilárd hitet jelenti. A hagyomány szerint Krisztus keresztje is tölgyfából készült. Számos zarándokhely kultikus központját jelentették a tölgyfára elhelyezett Mária-képek.
  • A címertanban a fentieken kívül a hősiességnek, a bátorságnak, a bajtársiasságnak és az erkölcsi tartásnak is szimbóluma a tölgy.

A kalász - a mag általánosabb jelentésköréhez kapcsolódva - elsődlegesen a termékenységre utal. Mivel az elhaló növény elhullott magjai újrasarjadnak, az újjászületésnek is jelképe. A kalász a természet körforgását idézi: a földből a nap és a víz ereje által kibontakozó életerőt, a földbehullást és megsemmisülést. Már a korai kultúrák szimbólumrendszerében is ebben az értelemben szerepelt: ezért van, hogy az aratóistenségek, anyaistennők mellett a meghaló és feltámadó istenségeknek is legfontosabb attribútuma. Mint alapvető táplálék, létfeltétel, az életnek, a bőségnek, Isten jelenlétének a kifejezője.

A Bibliában a földműves Káin áldozati ajándéka. A Zsoltárok könyvében a messiási ország bőségére és Isten áldására utal ez a sor: "Gabona árassza el a földet a hegyek csúcsáig". Az Újtestamentumban Jézus példázatában is szerepel: az elvetett, elpusztuló gabonamag, amely majd új, termékeny életre kel, Isten országa. A búza és konkoly példázatában a gabonamag azokat a hívő lelkeket jelenti, akik az utolsó ítélet során kiválasztatnak. Pál apostol a feltámadást példázza vele.

A tipológiai szimbolizmus értelmezésében az Istennek szánt szent áldozat, az úgynevezett "első kéve" Jézus. János evangéliumában is találkozunk a búzával: "Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad; de ha elhal, sok termést hoz". Mária-ábrázolásokon Jézus eljövendő halálára utal. Mária jelképeként a középkori Mária-kultusz idején terjedt el a kalász, ugyanis a Szűzanyát magok nélkül termést hozó búzamezőnek tekintették. Az egymáshoz simuló kalászok az összhangot, az egymásrautaltságot, az egyetértést, de a közösség egységét is szimbolizálják.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de előfordulhat, hogy hibáztunk. Ha Ön rendelkezik megfelelő minőségű és hiteles forrással, kérjük ossza meg velünk az ismereteit.

Itt írhat nekünk
Hirdetés

Booking.com

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei