Magyarország történelmi címerei

Kezdeti államiságunk idején (XII-XIII. század) a mindenkori uralkodó saját címere képezte egyben az ország címerét is. A magyar államcímer végleges, ismert formája II. Mátyás alatt alakult ki, állandó használata Mária Terézia idejében vált egyértelművé, következetessé. Mai államcímerünk alkotóelemei, a pólyák, a koronán álló kettős kereszt, a hármas halom, a pajzson elhelyezett Szent Korona több évszázados fejlődés eredménye.
Hirdetés

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei