Magyar Királyi vármegyék címerei

A Magyar Királyság vármegyéinek címerei az 1876-os megyerendezés után kialakult állapotot tükrözik. Magyarország ekkor vármegyékre és törvényhatósági jogú városokra oszlott, megszűntek a feudális korszakban kialakult különböző egyéb területi egységek. Az új közigazgatási felosztás végleges formáját Krassó-Szörény illetve Abaúj-Torna vármegye létrejöttével nyerte el 1881-re. A Magyar Királyság vármegyéi az alábbiak voltak 1881 és 1918 között:
Hirdetés

Megyék címerei

Megyék településeinek a címerei